Regulamin użytkownika sklepu internetowego StolarniaNisko.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy bestform.pl, zwany dalej "Sklepem"

prowadzony jest przez Bestform Paweł Kozak z siedzibą w Kamień 23. 36-053 Kamień

NIP - 5170066124

REGON - 180239566

Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Sklep.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Zmiany te obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

§ 2. Zakup w Sklepie

W celu dokonania zakupu w Sklepie należy zarejestrować się na stronie internetowej Sklepu i podać swoje dane osobowe.

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Klienta.

§ 3. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podawane przez Sklep są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Sklep umożliwia dokonanie płatności za zamówienie za pośrednictwem przelewu bankowego lub systemu płatności PayU.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy.

Zmiany te nie mają wpływu na ceny zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

§ 4. Dostawa oraz czas realizacji zamówienia.

Sklep dokonuje dostawy zamówionych produktów na terenie Polski za pomocą firmy logistycznej Furgonetka.

Czas dostawy oraz realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy.

Koszt dostawy jest uzależniony od wielkości zamówienia oraz wybranej przez Klienta formy dostawy.

§ 5. Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo w ciągu 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27.

Zwrot należy zgłosić na adres kontaktowy sklep@bestform.pl

Produkty należy zwrócić w stanie niezmienionym i kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, razem z dowodem zakupu.

Klient ma prawo do reklamacji produktów w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych.

Czas rozpatrzenia reklamacji to 2-3 dni robocze.

Reklamację należy zgłosić na adres kontaktowy sklep@bestform.pl

§ 6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami prawa.

Sklep zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówień oraz obsługi klienta.

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz usunięcia.

§ 7. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień w Sklepie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniach wynikłe z nieprawidłowego działania systemu informatycznego.

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęcia i opisy produktów, są chronione prawem autorskim.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i jest ważny od momentu jego opublikowania.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.